کتابفروشی ۲۴ ساعته‌ی آقای پنامبرا

کتابفروشی ۲۴ ساعته‌ی آقای پنامبرا


«من به جاودانگی اعتقادی ندارم، اما از حسی که پنامبرا درباره‌اش حرف می‌زند خبر دارم. سخت است در این کتابخانه راه بروی، انگشتانت را روی عطف کتاب‌ها بکشی و بعد حضور ارواح به خواب رفته را حس نکنی. اما این فقط یک حس است، نه یک حقیقت، به یاد داشته باشید: آدم‌ها به چیزهای عجیب‌تر از این هم اعتقاد دارند.»

رابین اسلوان

انتشارات هیرمند
۴
۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۲:۴۰:۴۸

رابین اسلوان

«من به جاودانگی اعتقادی ندارم، اما از حسی که پنامبرا درباره‌اش حرف می‌زند خبر دارم. سخت است در این کتابخانه راه بروی، انگشتانت را روی عطف کتاب‌ها بکشی و بعد حضور ارواح به خواب رفته را حس نکنی. اما این فقط یک حس است، نه یک حقیقت، به یاد داشته باشید: آدم‌ها به چیزهای عجیب‌تر از این هم اعتقاد دارند.»