درون آب

درون آب


« گذشته مثلِ دسته‌ای پرستو که از لای پرچین بیرون می‌زنند به سمتم هجوم می‌آورد، گیج‌کننده و گریزناپذیر.»

پائولا هاوکینز

انتشارات هیرمند
۴
۱۳۹۸/۹/۱۳ ۷:۴۸:۳۷

پائولا هاوکینز

« گذشته مثلِ دسته‌ای پرستو که از لای پرچین بیرون می‌زنند به سمتم هجوم می‌آورد، گیج‌کننده و گریزناپذیر.»