درباره هارلن کوبن، نویسنده کتاب «یک بار فریبم بدهی»

هارلن کوبن (Harlan Coben) (متولد 1962) تاکنون نزدیک به شصت میلیون نسخه از کتاب‌هایش را به 43 زبان در سراسرِ جهان فروخته است و جوایز زیا...

ادامه مطالعه