درباره نادیا هاشمی، نویسنده کتاب «مرواریدی که صدفش را شکافت»

نادیا هاشمی در نیویورک به دنیا آمد و در نیوجرسی بزرگ شد. مادر و پدرش که هردو در افغانستان به دنیا آمدند در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ و قبل از حم...

ادامه مطالعه