درباره ادگار لارنس درکتروف، نویسنده کتاب مغز اندرو

ادگار لارنس دکتروف (معروف به ای. ال. دکتروف)، متولد ژانویه 1931 در شهر نیویورک، رمان‌نویس، ویراستار و استاد دانشگاه معروف آمریکایی اس...

ادامه مطالعه