درباره «اِروین ولش»، نویسنده کتاب «رگ‌یابی»

اروين ولش و اولين رمانش رگ‌يابي زماني به شهرت رسيدند كه دني بويل كارگردان بريتانيايي نسخه‌ي سينمايي رمان رگ‌يابي را با عنوان اصلي «ترِي...

ادامه مطالعه