درباره باربارا فیندلی اسکنک، نویسنده کتاب بازاریابی کسب و کارهای کوچک به زبان آدمیزاد

تمام فعالیت‌های باربارا فیندلی اسکنک، نویسنده کتاب بازاریابی کسب و کارهای کوچک به زبان آدمیزاد از محصولات بازار - به عنوان آنچه از بازا...

ادامه مطالعه