درباره اندرو لانگ، نویسنده مجموعه کتاب‌های افسانه‌های پریان

اندرو لانگ متولد سال 1844، قصه پژوه نامدار و تاریخدان و انسان شناس شهیر اسکاتلندی است. اندرو لانگ بسیاری از مشهورترین قصه‌های خیالی از ...

ادامه مطالعه