درباره «آخرین شاهدان» و سوتلانا آلکسیویچ

سوِتلانا آلکسيِويچ، متولد سال 1948 در شهر ستانيسلاو اوکرائين است. وي از طرف پدر، بلاروس، و از طرف مادر اوکرائيني است. نويسندگي، خبرنگار...

ادامه مطالعه