نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

افسانه، افسانه است؛ افسانه است

ماریالنا لمبکه / محمد همتی

۲۱,۰۰۰ تومان

روزی روزیگاری پادشاهی و شاه‌بانویی و شاه‌دختی در قصری افسانه‌ای زندگی می‌کردند. همه‌چیز روبه‌راه بود، تا اینکه ناگهان یک روز صبح نویسنده‌ی جوان افسانه دست از نوشتن کشید و زندگی در قصر از حرکت باز ایستاد. گل‌های گلستان قصر خشکیدند. در اوج تابستان، هوا سرد شد. خدمتکاران منتظر آخرین فرمان نویسنده خشکشان زد. پادشاه و شاه‌بانو و شاه‌دخت ساکنان افسانه‌ای قصر افسانه‌ای به فکر چاره افتادند…