نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

حکومت ناصری و گفتمان‌های نو

زهرا علیزاده بیرجندی

۱۲,۵۰۰ تومان

حکومت ناصری و گفتمان‌های نو، روایتی از مقوله‌ی تجدد در عصر قاجار است که با اتکا به تحلیل انتقادی گفتمان، رویکرد ناصرالدین شاه به تجدد را واکاوی می‌کند. گزاره‌های نو در اندیشه‌ی شاه، متأثر از آموزه‌های تربیتی، بافت موقعیتی، سفرهای فرنگ، دلتمردان متجدد و گفتمان‌های مخالف تجدد صورت‌بندی شده است. جایگاه نهادی شاه، در نهادینه شدن برخی عناصر این گفتمان اثرگذار بوده و ناصرالدین شاه را به اتخاذ مواضع دوگانه در برابر تجدد واداشته است.