نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زندگی خود را ۸۰/۲۰ کنید

دیمون زاهاریادس | علی خوروش

۳۳,۰۰۰ تومان

نویسنده‌ با تکیه بر اصل معروف «پارتو» که در قرن نوزدهم مطرح شده می‌گوید همه‌ی ورودی‌ها و خروجی‌های کارهای ما تحت تاثیر قانون جهانی 20/80 قرار دارد و برای مثال 80 درصد منابع کشورها در اختیار 20 درصد جمعیت قرار دارد، 20 درصد پرسنل شرکت‌ها 80 درصد کارها را به دوش می‌کشند و یا 80 درصد سود بنگاه‌های اقتصادی حاصل فروش به 20 درصد مشتریان است. او در این کتاب می‌کوشد به ما بیاموزد با به کارگیری این قانون در همه‌ی شئون زندگی شخصی و اجتماعی و حرفه‌ای خود به سطح بالاتری از آسایش و بهره وری برسیم.