لطفا جهت انتشار اثر خود در نشر هیرمند، سی صفحه از ترجمه به همراه متن زبان اصلی را به نشانی الکترونیکی ذکر شده ارسال نمائید.
اثر در شورای انتخاب کتاب نشر هیرمند مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه متعاقبا به شما اعلام می‌شود. در ادامه بعد از تنظیم  قرارداد رسمی، ویراستاری و صفحه‌آرایی اثر شما، کتاب به وزارت ارشاد سپرده شده و در نهایت بعد از کسب مجوز، مراحل انتشار آن آغاز می‌شود.
بعد از نشر کتاب، جهت پرداخت حق‌التالیف و هماهنگی‌های لازم از سوی واحد مالی نشر هیرمند، با شما تماس گرفته خواهد شد.
با احترام و آرزوی موفقیت،
نشر هیرمند